Animals per a figures de fang pessebre

Els millors animals de fang per el pessebre de la regió de Múrcia.
100% artesanals.